Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Kết Thúc Chỉ Là Một Sự Khởi Đầu…

Mục đích mà mình viết bài này chủ yếu là để xem lại những gì đã trải qua trong năm vừa qua (2012). Ban đầu định đặt tên là “Khởi Đầu và Kết Thúc” – nghe có vẻ hay hay – nhưng mà mình không thích từ kết thúc nằm ở sau cuối một chút nào cả nên đã đổi tên lại như các bạn đã thấy. Bởi vì cái mà mình muốn chính là một sự khởi đầu mới.

 
;