Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Gà Nướng Nguyên Con (Nấu Bậy Bạ)


Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Canh Bầu Nấu Tôm Khô (Nấu Bậy Bạ)


Bầu người ta tặng cho chủ nhà, mình lấy ra mần luôn :)

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Tôi ơi là tôi!


Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Cà Ri Gà (Nấu Bậy Bạ)


Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Cá Khô Rim Chua Ngọt (Nấu Bậy Bạ)


 
;