Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Vườn Rau Xứ Người

Nếu bạn đã từng sống hoặc đã có cơ hội ra nước ngoài mà cụ thể là Toronto, đất nước Canada - nơi mà tôi đang sinh sống và làm việc, thì một trong những đặc trưng để nhận biết được một ngôi nhà có phải là của người Việt hay không, chính là nhà họ có một vườn rau. Nếu đi ngang một ngôi nhà, nhìn vào thấy vườn rau thì đa phần đó là nhà của người Việt.

vườn rau xứ người
Giàn mướp treo lủng lẳng

 
;