Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Nhập Cư Canada Ngành IT - Q&ASau đây là video mình phản hồi một câu hỏi từ video trước. Xin nói trước, mình không phải là chuyên viên tư vấn di trú. Đây là những chia sẻ qua kinh nghiệm của mình. Nếu có thiếu xót thì các bạn có thể bình luận xuống dưới. Đăng Ký Theo Dõi: http://bit.ly/meodibui-youtube
 
;