Thứ Hai, 26 tháng 10, 2015

Mùa Thu Ở Toronto - Don River Valley Park

Người ta hay hỏi rằng ở Canada có gì đẹp? Cảnh quan đẹp hay cái gì đẹp? Đẹp gì ở cái xứ mà một năm thì hết sáu tháng lạnh teo...chim như thế này. Lá đổi màu đẹp hả, tào lao mía đao. Nhà tao năm nào lá cũng đổi màu...xám xịt rồi rụng, cũng đẹp như ai đây này.

Ừ thì lá đổi màu xám xịt, có gì đẹp ta? Mùa thu ở Canada cũng vậy thôi. Nói vậy thôi chắc là chưa tận mắt thấy trước khi nó xám xịt thì nó đã xanh rồi vàng rồi đỏ rồi xám xịt như thế nào nào. Phải công nhận mà nói là 50 sắc thái cũng không chơi lại đâu nhé.

mùa thu ở toronto
50 sắc thái cũng không lại này :P
(Nhặt lá về xếp cũng mỏi tay lắm đấy nhé)

 
;