Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Chơi Bắn Cung ở Toronto Canada 🏹🏹🏹Trước khi đi sâu vào nội dung, như mình đã nói trong video tập gym ngoài trời ở Toronto Canada, mình nghĩ là mỗi người đều nên có một môn thể thao cho riêng mình. Ngoài lợi ích tăng cường sức khoẻ và chống trầm cảm ra, còn giúp cho bản thân tăng cường tính kỉ luật và có thêm nhiều bạn mới.
Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Kiếm Việc Lập Trình Viên ở Toronto Canada - Phần 1Hôm nay mình chia sẻ về kinh nghiệm kiếm việc Lập Trình ở Toronto, Canada mà cụ thể trong lĩnh vực lập trình ứng dụng web (Web Application Development). Các bạn chú ý là bài viết này nói về kinh nghiệm cá nhân, và những gì thích hợp cho bản thân mình. Nếu thấy hợp lý thì các bạn áp dụng. Nếu không thấy phù hợp, các bạn có thể bỏ qua.  


Hiện tại mình làm web application developer cho 1 công ty tài chính ở Toronto.
 
;