Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Thi Đấu Bắn Cung - Battle Sports - Toronto CanadaThi đấu bắn cung ở Battle Sports (http://www.battlesports.ca) Ở đây có nhiều môn khác nhau, các bạn có thể vào trang web để xem chi tiết nhé. Ai muốn học bắn cung ở Toronto có thể liên hệ https://www.shawnsarchery.com/
 
;