Thứ Ba, 26 tháng 11, 2019

Mèo Tự Trồng Nấm Sò (Oyster Mushroom)


Cuối tuần không biết làm gì, Mèo Đi Bụi đi dạo mua meo nấm về trồng trong nhà cho vui :D

Link mua nấm trên Amazon: https://amzn.to/2VdF2jw 
Đăng Ký Theo Dõi: http://bit.ly/meodibui-youtube
 
;