Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

#Hacktoberfest 2019 dành cho Lập Trình ViênLink tham gia và đọc về Hacktoberfest 2019:

https://hacktoberfest.digitalocean.com/

Dự án đóng góp vào mã nguồn mở từ 1/10/2019 đến 31/10/2019.
 
;