Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Bảo Hiểm Khi Chưa Có Việc Làm - Canada


Hôm nay mình chia sẽ về vấn đề bảo hiểm khi chưa có việc làm. Có nghĩa là giai đoạn sau khi tốt nghiệp, nghỉ việc hoặc chuyển việc.

Trong video mình có nhắc đến Manulife, bởi về employer trước của mình sử dụng. Đối với trường hợp của bạn thì phải liên hệ với công ty bảo hiểm mà bạn đang sử dụng để biết thêm chi tiết về khả năng gia hạn của mình.

Sau khi có bảo hiểm từ công ty rồi thì bạn có thể hủy hợp đồng bảo hiểm hiện tại. Nhớ làm trước 30 ngày nhé.
 
;