Thứ Tư, 4 tháng 9, 2019

Mình Chuyển Việc IT Như Thế Nào - Toronto CanadaKinh nghiệm chuyển việc lập trình viên Toronto Canada. Lựa chọn giữa corporate, startup hoặc công ty quy mô nhỏ.

Tóm lại là lựa chọn môi trường thích hợp để mình có thể phát triển tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tiền lương có thể đến sau :)

Link luyện phỏng vấn:

https://leetcode.com/ 
https://www.hiredintech.com
 
;