Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Chi Tiêu 1 Tháng Ở Toronto (2019)

 
Đây là chi phí một tháng của mình khi sinh sống ở thành phố Toronto - 2019.
Nhà: $550 Điện Thoại: $30 TTC: $151 Bảo Hiểm: $140 Thuê Xe: $100 Nhà Hàng: $80 Cafe: $20 Đi Chợ: $160 Goodlife: $50 --------------- Tổng Cộng: $1,281 / tháng Đăng Ký Theo Dõi: http://bit.ly/meodibui-youtube
 
;