Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

No Name #4

Thôi đành xa nhé, tình yêu ơi  
Nỗi niềm vương vấn, mãi xa rồi  
Tìm theo năm tháng, mãi không thôi  
Về đâu người hỡi, về phương nào  

Thôi đành xa nhé, tình yêu ơi  
Dẫu còn nỗi nhớ, hoài không thôi  
Tình yêu vương vấn, tình dại khờ  
Còn đây đọng mãi, mãi không thôi  

Thôi đành xa nhé, tình yêu ơi  
Hoàng hôn xa khuất, tận chân trời  
Tình yêu thắm thiết, tình yêu ơi  
Ngày em xa khuất, còn lại tôi  

Thôi đành xa nhé, tình yêu ơi  
Tình yêu vương vấn, tận chân trời  
Ngày dần xa khuất, dần trong tôi  
Còn đây vương vấn, mãi không thôi

- Hàn Thủy 7/2013 -
 
;